Mediation Eindhoven

Waaruit bestaat het proces van bemiddeling?

De bemiddelaars leiden de proefperiode, dat wil zeggen: gewraakt tussen de twee partijen, waarbij het gaat om de actuele vraag van de rechtbank over het gedrag van beide partijen. De meditatie zal zich richten op:

Omschrijving van het probleem: inzicht in het probleem dat moet worden opgelost en voor wie.

Berekening van het probleem in een begroting : Het zal nodig zijn het probleem te bespreken. Zonder overdrijving moet worden vastgesteld welk probleem moet worden opgelost en voor wie. Het onopgeloste probleem moet pittig op de agenda van de bemiddelaar staan.

Voorbereiding van de bemiddeling: In deze fase begeleid ik de partijen om op een rustige plaats te gaan zitten, zodat zij bij het oplossingsproces kunnen worden betrokken. De ontmoetingen vinden over het algemeen vroeg in de ochtend plaats of vlak voor de bemiddelingssessie.

Het probleem tot een wederzijdse oplossing brengen: Na een grondige discussie kunnen de partijen de ineengestorte oplossing aanvaarden. De bemiddelaar treedt op als scheidsrechter en de kwestie wordt opgelost.

Begroting, advies, en aanbeveling, opties, vragen, en bemiddeling: De bemiddelaar schrijft een afweging tussen alle partijen en we hebben het bemiddelingsproces meestal rond de bemiddelingstafel horen plaatsvinden. Geen van de partijen is voorbereid op de volgende fase van het bemiddelingsproces.

Wat als een bemiddelaar de problemen niet kan oplossen?

De bemiddelaar zal nog steeds juridisch zijn, maar hij of zij is niet in staat om de richting van de zaak aan te geven. Het is dus van essentieel belang dat de bemiddelaar de vragen van de partijen aan de orde stelt. De bemiddelaar kan alleen verantwoordelijk worden gesteld voor de doeltreffendheid van de bemiddeling, tenzij hem of haar wordt gevraagd de arena te verlaten om andere redenen, zoals een conflictbemiddeling, enz. De bemiddelaar kan worden gevraagd de arena te verlaten, maar het is altijd aan de partijen hoe zij hem of haar benaderen.

Welke zijn de aanbevolen benaderingen van bemiddeling?

In het algemeen zijn bemiddelaars geen ingehuurde adviseurs. Zij hebben geen grote graad in juridische studies of houden van het recht, maar zij zijn ervaren en deskundig op hun gebied. Het belangrijkste aspect van bemiddeling in situaties als echtscheiding en arbeidsconflict is de bemiddelaar. We denken vaak dat bemiddeling alleen een manier is om de problemen op te lossen. Er zijn veel aspecten van meditatie die een positieve invloed hebben op beide partijen. Een ervaren bemiddelaar zal alle overeenkomsten naar voren brengen en daarop voortbouwen. Hij/zij zal bijdragen aan het herenigingsproces. De bemiddelaar zal met beide partijen een follow-up doen in overeenstemming met de resultaten van de bemiddeling.

 

lees meer:

 

Scheidingsmediator

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.